Imarika Nederland

Stichting Imarika Nederland

Stichting Imarika Nederland zet zich in voor kansarme (gehandicapte) kinderen in de Mukuru sloppenwijk van Nairobi, Kenia. De stichting ondersteunt de werkzaamheden van Imarika Initiative in Kenia. Samen zorgen we ervoor dat deze kinderen een betere toekomst tegemoet gaan.

De Stichting verleent financiële steun aan Imarika Initiative, geregisteerd als een DBO – Community Based Organisation in Kenia. Deze steun moet het mogelijk maken de kinderopvang (5 dagen per week), de ergo- en fysiotherapie (2 keer per week) en de voorlichting en begeleiding binnen de community te continueren. 

De statutaire doelstelling van Stichting Imarika Nederland luidt als volgt:

– Het verstrekken van financiële en andere ondersteuning aan hulpbehoevenden in het algemeen en het financieel ondersteunen van gehandicapte kinderen in de Derde Wereld –in het bijzonder, speciaal de kinderen wonend in de sloppenwijk Mukuru van Nairobi te Kenia. –

maryann

Een betere ontwikkeling

De belangrijkste doelgroep van Imarika is de lichamelijk en verstandelijke beperkte kinderen. Zij worden noodgedwongen achtergelaten in een donkere hut wanneer de ouders, veelal alleenstaande moeders, moeten werken. Deze kinderen ontwikkelen zich slecht tot niet door gebrek aan stimulans, beweging en goede voeding.

De tweede doelgroep is de moeders. Zij weten veelal niet hoe om te gaan met de handicap van hun kind. Doordat zij meer monden te voeden hebben, kiezen zij ervoor om aan het werk te gaan en het kind alleen achter te laten. Ze voelen zich hier erg slecht over, maar ze moeten voor hun gezin zorgen (gemiddeld 3-4 kinderen) en kunnen vaak geen oppas vinden omdat hun kind gehandicapt is. Iets waar in de gemeenschap een behoorlijk stigma op rust.

Tot slot streven we, door de werkzaamheden van Imarika, naar een afname van het stigma (het vooroordeel) op het hebben van een (mentale) handicap in de community. 

Missie

Stichting Imarika Nederland wil bijdragen aan een kansrijke toekomst voor kinderen met een (verstandelijke) handicap in de Mukuru sloppenwijk van Nairobi, door het steunen van verschillende projecten van Imarika Initiative Kenya.

Visie

Ons ultieme doel oftewel onze visie is dat elk kind, met een fysieke of mentale handicap, gelijke kansen, zorg en begeleiding krijgt. Zodat zij zich uiteindelijk kunnen ontwikkelen tot evenwichtige, zelfverzekerde, stabiele volwassenen.

Kernwaarden

Gelijkwaardigheid
Veiligheid
Samenwerking
Ontwikkeling
Ownership

Bestuur & Verantwoording

Het bestuur van Stichting Imarika Nederland bestaat uit

  • Ada Bosker (voorzitter)
  • Ria Horenga (secretaris)
  • Margriet Hoogenberg (penningmeester)

Het bestuur is op volledig vrijwillige basis betrokken bij de stichting en ontvangt geen vergoeding voor hun inspanningen.

De dochter van bestuurslid Ada Bosker woont in Nairobi en heeft in Nairobi de leiding over Imarika Initiative. Zij heeft regelmatig overleg met de medewerkers van Imarika Initiative die dagelijks betrokken zijn bij dit initiatief en de projecten begeleiden.

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website.
 De ontwikkelingen van Imarika worden op de website gepubliceerd, ook worden er foto’s geplaatst en verslag gedaan van bezoeken aan Imarika in Mukuru.

Via de website en facebook worden acties in Nederland aangekondigd en ook wordt hiervan een kort verslag geplaatst op de website.

Projecten die we ondersteunen

Dagopvang

In de sloppenwijk Mukuru van Nairobi bevindt zich de dagopvang van Imarika. Hier komen dagelijks 10-12 kinderen samen zodat hun moeders kunnen werken. Er is een leidster aanwezig en de kinderen krijgen een voedzame maaltijd.

De Imarika dagopvang bevrijdt de moeders van hun schuld om hun kinderen met speciale behoeften onbeheerd thuis te laten en stelt hen in staat een krachtige stem te hebben die pleit voor hun rechten en die van hun kinderen.

Therapie

Therapiesessies

Veel kinderen die bij Imarika terecht komen hebben een behoorlijke ontwikkelingsachterstand. Zij kunnen soms niet zitten, niet staan, niet lopen. De moeders weten niet hoe ze hun kinderen kunnen stimuleren.
Daarom verzorgt Imarika Initiative twee keer per week fysio-en ergotherapie. De fysiotherapeut doet oefeningen en adviseert de moeders hoe zij de motoriek van hun kind kunnen verbeteren.

Corona Voedselhulp

In Kenia worden, net als in Nederland, maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft een grote impact op de samenleving. Alle scholen zijn gesloten, de werkloosheid neemt met de dag toe en mensen leven in grote onzekerheid over hun toekomst. Er is geen vangnet tegen werkloosheid. Dit betekent voor velen: niet werken is geen eten. Ook de moeders en gehandicapte kinderen die wij via ons initiatief bereiken hebben het op dit moment erg moeilijk.