Imarika Nederland

MENU

Stichting Imarika Nederland

Stichting Imarika Nederland zet zich in voor kansarme (gehandicapte) kinderen in de Mukuru sloppenwijk van Nairobi, Kenia. De stichting ondersteunt de werkzaamheden van Imarika Initiative in Kenia. Samen zorgen we ervoor dat deze kinderen een betere toekomst tegemoet gaan.

In Kenia slaagt de regering er niet in om goede opvang en onderwijs voor kinderen met een beperking aan te bieden. De moeders zitten ondertussen met de handen in hun haar. Zij weten veelal niet hoe om te gaan met de handicap van hun kind. 

Doordat zij meer monden te voeden hebben, kiezen zij ervoor om aan het werk te gaan en het kind alleen achter te laten. Ze voelen zich hier erg slecht over, maar ze moeten voor hun gezin zorgen (gemiddeld 3-4 kinderen) en kunnen vaak geen oppas vinden omdat hun kind gehandicapt is. Iets waar in de gemeenschap een behoorlijk stigma op rust.

Er is geen speciale opvang, er is geen thuiszorg, er is nauwelijks kennis.  Kinderen worden verborgen gehouden, vaak uit schaamte. Deze kinderen ontwikkelen zich vervolgens slecht tot niet door gebrek aan stimulans, beweging en goede voeding.

maryann

Een betere ontwikkeling

Imarika wil hierin het verschil maken en verenigt moeders en kinderen uit de Mukuru sloppenwijk.

Stichting Imarika Nederland verleent financiële steun aan Imarika Initiative, geregisteerd als een CBO – Community Based Organisation in Kenia. Deze steun moet het mogelijk maken de kinderopvang (5 dagen per week), de ergo- en fysiotherapie (2 keer per week) en de voorlichting en begeleiding binnen de community te continueren. 

De statutaire doelstelling van Stichting Imarika Nederland luidt als volgt:

– Het verstrekken van financiële en andere ondersteuning aan hulpbehoevenden in het algemeen en het financieel ondersteunen van gehandicapte kinderen in de Derde Wereld –in het bijzonder, speciaal de kinderen wonend in de sloppenwijk Mukuru van Nairobi te Kenia. –

Missie

Stichting Imarika Nederland wil bijdragen aan een kansrijke toekomst voor kinderen met een (verstandelijke) handicap in de Mukuru sloppenwijk van Nairobi, door het steunen van verschillende projecten van Imarika Initiative Kenya.

Visie

Ons ultieme doel oftewel onze visie is dat elk kind, met een fysieke of mentale handicap, gelijke kansen, zorg en begeleiding krijgt. Zodat zij zich uiteindelijk kunnen ontwikkelen tot evenwichtige, zelfverzekerde, stabiele volwassenen.

Kernwaarden

Gelijkwaardigheid
Veiligheid
Samenwerking
Ontwikkeling
Ownership

Projecten die we ondersteunen

Dagopvang

In de sloppenwijk Mukuru van Nairobi bevindt zich de dagopvang van Imarika. Hier komen dagelijks 10-12 kinderen samen zodat hun moeders kunnen werken. Er is een leidster aanwezig en de kinderen krijgen een voedzame maaltijd.

De Imarika dagopvang bevrijdt de moeders van hun schuld om hun kinderen met speciale behoeften onbeheerd thuis te laten en stelt hen in staat een krachtige stem te hebben die pleit voor hun rechten en die van hun kinderen.

Therapie

Therapiesessies

Veel kinderen die bij Imarika terecht komen hebben een behoorlijke ontwikkelingsachterstand. Zij kunnen soms niet zitten, niet staan, niet lopen. De moeders weten niet hoe ze hun kinderen kunnen stimuleren.
Daarom verzorgt Imarika Initiative twee keer per week fysio-en ergotherapie. De fysiotherapeut doet oefeningen en adviseert de moeders hoe zij de motoriek van hun kind kunnen verbeteren.

Project Gezonde Lunch

Gezonde lunch

Van de groepsbegeleider krijgt Stichting Imarika steeds vaker te horen dat de kinderen thuis niet altijd een voedzame of volwaardige maaltijd krijgen. Hun, meestal alleenstaande, moeders hebben door omstandigheden te weinig middelen om hun kind(eren) elke dag van gezond eten te voorzien. Goede voeding is essentieel voor de ontwikkeling van deze kwetsbare kinderen. Daarom gaan we als Imarika ervoor zorgen dat alle kinderen die aanwezig zijn in de dagopvang elke dag een gezonde lunch krijgen.