Imarika Nederland

MENU

Bestuur & verantwoording

Bestuur

Het bestuur van Stichting Imarika Nederland bestaat uit

  • Ada Bosker (voorzitter)
  • Ria Horenga (secretaris)
  • Margriet Hoogenberg (penningmeester)

Het bestuur is op volledig vrijwillige basis betrokken bij de stichting en ontvangt geen vergoeding voor hun inspanningen.

De dochter van bestuurslid Ada Bosker woont in Nairobi en heeft in Nairobi de leiding over Imarika Initiative. Zij heeft regelmatig overleg met de medewerkers van Imarika Initiative die dagelijks betrokken zijn bij dit initiatief en de projecten begeleiden.

Verantwoording

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website.
 De ontwikkelingen van Imarika worden op de website gepubliceerd, ook worden er foto’s geplaatst en verslag gedaan van bezoeken aan Imarika in Mukuru.

Via de website en facebook worden acties in Nederland aangekondigd en ook wordt hiervan een kort verslag geplaatst op de website.