Imarika Nederland

MENU

steun Stichting imarika Nederland

ANBI

Stichting Imarika Nederland is afhankelijk van donaties en sponsoring. Alle gelden komen ten goede aan de projecten van Imarika Initiative in Kenia. Het bestuur van Stichting Imarika Nederland ontvangt geen onkosten en zijn op volledig vrijwillige basis betrokken.

Je kunt eenmalig een donatie doen of vaste donateur worden. Als donateur van Stichting Imarika Nederland stel je ons in staat om de projecten van Imarika blijvend te financieren. We zetten jouw geld in waar het het hardst nodig is. Zo kunnen we samen structureel iets verbeteren binnen de lopende projecten of aankomende nieuwe projecten.

ANBI
We zijn een erkende ANBI instelling. Je krijgt als stichting een ANBI status als uit de financiële gegevens blijkt dat je ‘het algemeen nut beoogt’. Wanneer een particulier doneert aan een ANBI, is deze donatie voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Verder geldt er voor ANBI’s een algehele vrijstelling van schenk- of erfbelasting, die van toepassing is voor de donateur die schenkt, de ANBI die het geld ontvangt en de ANBI die het geschonken geld aan de doelbesteding spendeert. Zo kan een donateur zeker zijn dat zijn of haar schenking in zijn geheel voor het algemene doel bestemd is.

Liever eenmalig doneren? Maak je bedrag direct over naar onderstaand rekeningnummer of gebruik de donatiemodule hieronder. Alle bijdragen, groot en klein, mogen gestort worden op op rekeningnummer: NL65RABO0354037439 op naam van ‘Stichting Imarika Nederland‘.

Alvast heel erg bedankt voor jouw steun!

Instelling: Stichting Imarika Nederland
Vestigingsplaats: Roden
RSIN: 861022245

Om de transactie via Geef.nl mogelijk te maken, wordt er 5% van de donatie ingehouden. De hier genoemde kosten zullen verrekend worden op basis van een inhouding op de donatie.

Stichting Imarika Nederland